ŠTA JE PREVODILAČKA AGENCIJA?

Prevodilačka agencija je organizacija koja nudi kompletnu uslugu iz oblasti prevođenja i srodnih dopunskih delatnosti, preuzimajući na sebe odgovornost za kvalitet prevoda, specifične zahteve klijenata, rokove, kao i sve neophodne koordinacije. Naša prevodilačka agencija neguje individualan pristup klijentu i njegovim potrebama u smislu stručnih i tematskih specijalizacija naših prevodilaca. Veliki broj visokostručnih prevodilaca i lektora, korektora, sudskih tumača, kao i zaposleni u organizaciji i koordinaciji, zajednički rade na zadovoljenju potreba klijenata za kompletnim i stručnim prevodima. Zato je prevodilačka agencija najbolji odgovor za sve zahtevnije klijente kao i za sve one koji žele da na jednom mestu, bez utroška sopstvenog vremena, dobiju najkvalitetniju uslugu prevođenja.