ŠTA JE KOREKTURA TEKSTA?

Korektura je usluga koja podrazumeva dodatnu obradu teksta u cilju pronalaženja i ispravljanja potencijalnih slovnih i znakovnih grešaka. Ova diciplina zahteva poznavanje pravopisa i gramatike jezika, kao i stručnog i opšteg tematskog vokabulara ali se ne bavi stilskom i jezičkom proverom, već isključivo slučajnim greškama (Lapsus calami), nastalim u kucanju ili štampi. Slovne greške često mogu proći neopaženo proveru prevodioca a nekad čak i lektora, zbog i složenosti prevoda ili zahtevnosti lekture, zadatih rokova i sl. Zato je posao korektora usko usmeren ka pronalaženju ovih „očiglednosti“.

Summary
Article Name
ŠTA JE KOREKTURA TEKSTA?
Description
Korektura je usluga koja podrazumeva dodatnu obradu teksta u cilju pronalaženja i ispravljanja potencijalnih slovnih i znakovnih grešaka.
Author