ŠTA JE GLOSSARY?

Glossary je jedan od termina koji po svom značenju nekada ume da bude konfuzan. Ono što glossary u suštini znači i jeste je lista specijalizovanih termina sa definicijama. U bukvalnom prevodu glossary se može prevesti i kao rečnik. E sada, po čemu se razlikuju termin „rečnik“ od termina „glossary“?

Reč „glossary“ je izvedena iz latinskog jezika, odnosno latinske reči „glossa“, što u bukvalnom prevodu znači „strana reč“. Prvi put, upotreba ove reči je zabeležena u engleskom jeziku 1380. godine. Da bi napravili razliku izmedju ovog izraza i izraza „rečnik“, moramo potražiti i sam koren reči „rečnik“ takodje u latinskom jeziku. Dictionary (rečnik na Engleskom) je izvedena iz reči „dictio“, što znači – reč.

Znači rečnik je namenjem za prevod svih reči stranog jezika, dok je glossary fokusiran samo na stručne termine i fraze. Glossary ili glosar se često nalazi na poledjini knjiga ili na uputstvima softvera, kako bi čitaoci i korisnici bili upućeni u termine koji im mogu biti nepoznati. Za spisak ovih reči (glosar), bi mogli reći da su poput rečnika, samo umesto da budu što opširniji poput rečnika, trebaju biti fokusirani isključivo na termine i izraze u samom tekstu ili knjizi koji čitaoci verovatno ne znaju i da im olakša učenje gradiva ili obuku, u slučaju da je po sredi priručnik a ne knjiga.

Na primer, učenici često koriste glosar kao alat pri pomoći u učenju jer oni ukratko pokrivaju širok spektar koncepta, sa jasnim i konciznim definicijama. Glosar može biti koristan svakome ko želi da nauči nešto novo, bilo da je u pitanju ekonomija ili upotreba kompjutera.

Znači, onda kada Vam je potreban ukratko napravljen priručnik sa stranim izrazima i terminima za neku, Vama do sada nepoznatu oblast, potreban Vam je u suštini – glosar. Imajte u vidu da se glosar pravi po abecednom redu, tako da je njegova primena maksimalno olakšana korisnicima.

Summary
Article Name
Šta je Glossary?
Description
U bukvalnom prevodu glossary se prevodi i kao rečnik. Po čemu se razlikuju termin „rečnik“ od termina „glossary“? Čitajte dalje.
Author