USLUGE PREVODJENJA

Usluge prevođenja podrazumevaju usluge dvosmernog komercijalnog prevoda za raznovrsne klijente iz oblasti privrede, politike ili kulture na veliki broj svetskih jezika, za šta angažujemo stručne prevodioce sa dugogodišnjim iskustvom i odgovarajućim referencama. Prevod je načešće u pismenom obliku, ali mi nudimo i uslugu usmenog (konsekutivnog i simultanog) prevoda. Poseban oblik ove usluge je usluga sudskog prevodioca koja služi za nostrifikaciju sertifikata, diploma, dozvola i uopšteno svih zvaničnih dokumenata za koje je neophodna overa sudskog tumača.

Izdvajamo neke od naših klijenata: NIS, OSCE Serbia, USAID