KOME JE POTREBAN SUDSKI TUMAČ?

Bilo da se radi o ličnoj stvari poput prevođenja diplome, ili o poslovnom poduhvatu kao što je učestvovanje u međunarodnom tenderu, svakako su tu neophodne usluge sudskih tumača.

Sudske prevodioce i tumače angažuju fizička lica (pojedinci) i pravna lica (firme).

Ako fizičko lice planira da nostrifikuje dokaz o obrazovanju stečenom u inostranstvu, da se venča stranim državljaninom ili da ode u inostranstvo na školovanje, na rad ili da tamo živi, potrebno je da ima prevode relevantnih dokumenata izdatih od državnih institucija. U takve dokumente spadaju svedočanstva i diplome, prepisi ocena, boravišne i radne dozvole, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, razna uverenja (o državljanstvu, o tome da osoba nije osuđivana ili pod istragom, o saobraćajnim prekršajima, o bračnom statusu, o prebivalištu), kao i identifikacione ili putne isprave. Isto tako, fizička lica mogu imati potrebu da se prevedu i spisi koje ne izdaju državni organi, na primer bankovni izvodi ili kupoprodajni ugovori.

Pravnim licima koja imaju kontakte sa stranim partnerima ili državama veoma često neophodne su usluge sudskih tumača. Svaki pravno obavezujući dokument i za međunarodni posao bitan tekst mora, verodostojnosti radi, biti preveden i ozvaničen pečatom sudskog tumača. Najčešće se prevode ugovori, revizorski i finansijski izveštaji i izvodi iz registra privrednih subjekata. Veoma važan primer slučaja kada je neophodno obratiti se sudskom tumaču jeste međunarodni tender, kada se prevodi tenderska dokumentacija. Isto tako, kada firma planira uvoz nekog proizvoda, potrebno je da državnim organima dostavi zvaničan prevod tehničke dokumentacije o proizvodu, na primer farmaceutske informacije o lekovima ili drugim medikamentima, ili tehničke podatke potrebne za dobijanje atesta za dati uređaj, vozilo ili mašinu.

Možete nas kontaktirati svakodnevno, 24 časa Vam stojimo na raspolaganju za sve vrste prevoda i usluga sudskog tumača.

Summary
Article Name
KOME JE POTREBAN SUDSKI TUMAČ?
Description
Bilo da se radi o ličnoj stvari poput prevođenja diplome, ili o poslovnom poduhvatu kao što je učestvovanje u međunarodnom tenderu, svakako su tu neophodne usluge sudskih tumača.
Author