ZAŠTO (NE) TREBA KORISTITI MAŠINSKO PREVOĐENJE?

Mašinsko prevođenje predstavlja specijalno napravljen računarski softver koji ima zadatak da prevede tekst sa jednog jezika na drugi.

Na niskom nivou, softver za mašinsko prevođenje vrši zamenu reči jednog prirodnog jezika rečima drugog. Koristeći tehnike korpusa, moguće je pokušati složenije prevode, što dozvoljava bolje rukovanje razlikama u lingvističkoj tipologiji, prepoznavanje fraza, prevođenje idioma, kao i izolovanje anomalija.

Proces prevođenja da bi bio urađen korektno – značenje teksta na originalnom tj. izvornom jeziku mora biti preslikano u potpunosti na drugi jezik na koji se prevodi.

Iako se čini da korišćenjem mašinskog prevođenja ubrzavate ovaj proces i pojednostavljujete ga, još uvek ni jedan softver ne može da zameni živog prevodioca, što i jeste jedan od razloga zašto još uvek postoje agencije za prevođenje.

Postoji nekoliko osnovnih problema zbog kojih mašinsko prevođenje nije generalno usvojeno kao najadekvatniji vid prevođenja, a to su:

  • svi programi rade na nivou rečenice tako da se softver za mašinsko prevođenje često fokusira na rečenicu žrtvujući značenje celokupnog teksta i neretko gubi kontekst u kome se piše ili govori;
  • mašine jos uvek nisu uspele da uhvate svu kompleksnost procesa prevođenja tako da je prevod neprecizan, a ponekada i smešan;
  • kompleksnije strukture je nemoguće prevesti.

Mašinsko prevođenje je preteča oblasti računarske lingvistike. Prve korake u ovoj oblasti napravio je Voren Viver 1955. godine. Prvi veliki projekat na ovom polju, počela je vlada SAD-a i njegov cilj je bio prevođenje priručnika ruskog vojnog vazduhoplovstva. Deceniju kasnije, Savetodavni komitet za automatsko procesovanje jezika na zahtev američke vlade, radi analizu dostignuća na polju mašinskog prevođenja i nezadovoljan rezultatima odlučuje da obustavi sva dalja istraživanja. U SAD istraživanja će se ponovo obnoviti tek početkom osamdesetih. U međuvremenu, istraživanja i izrada komercijalnih aplikacije su se dalje nastavila u Evropi, a posle 1970-ih i u Japanu.

Što znači da, ako pogledamo istoriju mašinskog prevođenja, kako se razvijala sama ideja pa sve do današnjih dana, shvatićemo da je mašinsko prevođenje još u razvoju i da je još uvek nemoguće dobiti precizne prevode bez živog prevodioca.

Softvere za mašinsko prevođenje možete koristiti kao ispomoć u prevodu ali da bi ste dobili tačne, precizne i korektne prevode, ipak je najbolje rešenje angažovati agenciju za prevođenje.
Agencija Worldwide Translations uvek ide u korak sa vremenom, prati razvoj mašinskog prevođenja i uvek je spremna da obezbedi najbolje uslove za svoje klijente. Zato agencija sarađuje sa najboljim prevodiocima svih svetskih jezika, jer ipak ni jedan softver za mašinsko prevođenje još uvek ne može kvalitetno da zameni živog prevodioca, a agencija Worldwide Translations svojim klijentima obezbeđuje samo najkvalitetnije.

Summary
Article Name
ZAŠTO (NE) TREBA KORISTITI MAŠINSKO PREVOĐENJE?
Description
Mašinsko prevođenje predstavlja specijalno napravljen računarski softver koji ima zadatak da prevede tekst sa jednog jezika na drugi.
Author