USMENO PREVODJENJE

usmeno prevodjenje

Uopšteno govoreći, usmeno prevodjenje se može podeliti na dve sekvence:
1) konsekutivno prevodjenje i
2) simultano prevodjenje.
Konsekutivno prevodjenje podrazumeva prevodjenje bez korišćenja uredjaja (tehnike) kao za simultano prevodjenje, tj. kada izlagač završi izlaganje u celosti ili prevodjenje u kratkim odlomcima (kod zahtevnih tema). Kod prevodjenja dužih odlomaka, koristi se posebna tehnika beleški kao podrška pamćenju. S obzirom da zahteva veći utrošak vremena, pomenuta tehnika prevodjenja više odgovara prevodjenju sa okruglih stolova, u okviru manjih radnih grupa i sl.
Ovaj drugi način, simultano prevodjenje, danas se praktično isključivo obavlja uz pomoć elektronskih uređaja: u kabini, koja je fizički odvojena od sale u kojoj se obavljaju razgovori, ali tako da prevodilac vidi i govornika i publiku (kroz stakleni zid kabine), prevodilac sluša govornika u sali preko slušalica, i prevodi u mikrofon, preko koga prevod stiže nazad u salu, žičanim ili bežičnim putem, onim učesnicima u razgovoru kojima je prevod na tom jeziku potreban. Logično, koliko se jezika govori u sali toliko će biti angažovano prevodilačkih kabina. Učesnici u sali imaju mogućnost da na svom uredjaju biraju kabinu iz koje će slušati prevod, kao što i prevodilac u svojoj kabini može slušati ne samo salu, već i bilo koju drugu kabinu.
Ovo su dve osnovne podele usmenog prevodjenja a za sve ostale detalje i usluge usmenog prevodjenja koje su Vam potrebne možete kontktirati Worldwide Translations na e-mail: office@worldwide.rs.

Summary
Article Name
Usmeno prevođenje
Description
Usmeno prevođenje se deli na konsekutivno i simultano.
Author