SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK

Sudski tumač i prevodilac za nemački jezik ima identičnu funkciju kao i sudski tumač i prevodilac za engleski jezik o kome smo već govorili. Ove usluge su potrebne kako pravnim tako i fizičkim licima.
Ako fizičko lice planira da nostrifikuje dokaz o obrazovanju stečenom u inostranstvu, da se venča stranim državljaninom ili da ode u inostranstvo na školovanje, na rad ili da tamo živi, potrebno je da ima prevode relevantnih dokumenata izdatih od državnih institucija. U takve dokumente spadaju svedočanstva i diplome, prepisi ocena, boravišne i radne dozvole, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, razna uverenja (o državljanstvu, o tome da osoba nije osuđivana ili pod istragom, o saobraćajnim prekršajima, o bračnom statusu, o prebivalištu), kao i identifikacione ili putne isprave. Isto tako, fizička lica mogu imati potrebu da se prevedu i spisi koje ne izdaju državni organi, na primer bankovni izvodi ili kupoprodajni ugovori. U bilo kojoj od ovih situacija, potrebno je da se obratite sudskom tumaču i prevodiocu za nemački jezik.
Pravnim licima koja imaju kontakte sa stranim partnerima ili državama veoma često neophodne su usluge sudskih tumača. Svaki pravno obavezujući dokument i za međunarodni posao bitan tekst mora, verodostojnosti radi, biti preveden i ozvaničen pečatom sudskog tumača.
U svakom slučaju, bilo da ste pravno ili fizičko lice i da imate kontakt sa Nemačkom koji podrazumeva i upotrebu zvanične dokumentacije, sudski tumač i prevodilac za nemački jezik (više ovde: http://www.worldwide.rs/nemacki-jezik) će Vam svakako biti neophodan.

Možete nas kontaktirati svakodnevno, 24 časa Vam stojimo na raspolaganju za sve vrste prevoda.

Summary
Article Name
Sudski tumač i prevodilac za nemački jezik
Author