ŠTA JE LEKTURA TEKSTA?

Lektura teksta je zapravo jezička i stilska i intervencija, čiji je cilj da sadržaj teksta u potpunosti uskladi sa pravopisnim i gramatičkim pravilima jezika. Ova usluga može podrazumevati veću ili manju izmenu rečenične konstrukcije zarad jasnoće i čitljivosti. Iako se podrazumeva da svaki prevod u najvećoj mogućoj meri mora biti u skadu sa osnovnim pravopisnim i gramatičkim pravilima, neki prevodi po svojoj prirodi zahtevaju dodatnu proveru i obradu, naročito u slučaju pripreme teksta za štampu. Takođe, pojedini klijenti zbog prirode posla (ambasade, državne institucije…), i uopšteno kod tekstova namenjenih javnoj prezentaciji, često koriste ovu uslugu. Lektura teksta je visokostručna disciplina koja zahteva dugogodišnje prevodilačko iskustvo u svim oblastima društvenog i privrednog života.

Summary
Article Name
Šta je lektura teksta?
Description
Lektura teksta je zapravo jezička i stilska i intervencija, čiji je cilj da sadržaj teksta u potpunosti uskladi sa pravopisnim i gramatičkim pravilima jezika.
Author