Articles by Maja Corcoran

SIMULTANO PREVODJENJE I OPREMA ZA SIMULTANO PREVODJENJE

Širom sveta, ljudi iz različitih sredina i kultura koji govore različitim jezicima se sve češće sreću kako bi razgovarali o najrazličitijim temama – ekonomiji, politici, kulturi, tehnici…Ali, da bi ste izbegli moguće greške pri razgovoru, jer je jezička barijera ipak prisutna, postoji veoma jednostavno rešenje: simultano prevodjenje i oprema za…

Read More

KURS POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA

Poslovni kursevi engleskog jezika obuhvataju opštu ili užu poslovnu kulturu razgovora, običaje, terminologiju i najčešću poslovnu dokumentaciju modernog sveta. Nekada su ovakvi kursevi bili namenjeni isključivo poslovnim ljudima koji se nalaze na najvišoj hijerarhijskoj lestvici u firmi. Danas, ovakvi kursevi su potrebni svakome – od sekretara do direktora. Svako od…

Read More

ZAŠTO (NE) TREBA KORISTITI MAŠINSKO PREVOĐENJE?

Mašinsko prevođenje predstavlja specijalno napravljen računarski softver koji ima zadatak da prevede tekst sa jednog jezika na drugi. Na niskom nivou, softver za mašinsko prevođenje vrši zamenu reči jednog prirodnog jezika rečima drugog. Koristeći tehnike korpusa, moguće je pokušati složenije prevode, što dozvoljava bolje rukovanje razlikama u lingvističkoj tipologiji, prepoznavanje…

Read More