Articles by Maja Corcoran

ZAŠTO (NE) TREBA KORISTITI MAŠINSKO PREVOĐENJE?

Mašinsko prevođenje predstavlja specijalno napravljen računarski softver koji ima zadatak da prevede tekst sa jednog jezika na drugi. Na niskom nivou, softver za mašinsko prevođenje vrši zamenu reči jednog prirodnog jezika rečima drugog. Koristeći tehnike korpusa, moguće je pokušati složenije prevode, što dozvoljava bolje rukovanje razlikama u lingvističkoj tipologiji, prepoznavanje…

Read More

KOME JE POTREBAN SUDSKI TUMAČ?

Bilo da se radi o ličnoj stvari poput prevođenja diplome, ili o poslovnom poduhvatu kao što je učestvovanje u međunarodnom tenderu, svakako su tu neophodne usluge sudskih tumača. Sudske prevodioce i tumače angažuju fizička lica (pojedinci) i pravna lica (firme). Ako fizičko lice planira da nostrifikuje dokaz o obrazovanju stečenom…

Read More

ŠTA JE PREVODILAČKA STRANA?

prevodilačka strana

Onog momenta kada shvatite da Vam je potreban prevod, nekog zvaničnog dokumenta ili bilo kog drugog teksta, potrebno je da se obratite prevodilačkoj agenciji. Osim kvaliteta dobijenog prevoda, većinu ljudi zanima i sama cena usluge. Svaka prevodilačka agencija većinom sama formira cenu pruženih usluga ali sve prevodilačke agencije formiraju cene…

Read More