Articles by Maja Corcoran

ŠTA JE PRESS CLIPPING?

Agencije koje se bave prevodilačkim uslugama, imaju u svojoj ponudi raznovrsne usluge koje nude i koje mogu biti korisne, kako fizičkim licima, tako i manjim i većim preduzećima. Jedna od tih usluga zove se press clipping. Šta je, u stvari, press clipping? Svaka ozbiljna firma, koja želi da napreduje i…

Read More

KOJE SU PREDNOSTI KORIŠĆENJA PREVODILAČKE AGENCIJE?

U momentu kada se nađete u situaciji da Vam je potreban prevodilac, nalazite se u dilemi -naći odgovarajućeg prevodioca ili kontaktirati prevodilačku agenciju. Naravno, možete rizikovati, i pokušati sami da organizujete kvalitetnog prevodioca, koji nije trenutno zauzet, koji će stići da ispoštuje rokove, koji ima višegodišnje iskustvo…ali, s obzirom da…

Read More

ŠTA JE KOREKTURA TEKSTA?

Korektura je usluga koja podrazumeva dodatnu obradu teksta u cilju pronalaženja i ispravljanja potencijalnih slovnih i znakovnih grešaka. Ova diciplina zahteva poznavanje pravopisa i gramatike jezika, kao i stručnog i opšteg tematskog vokabulara ali se ne bavi stilskom i jezičkom proverom, već isključivo slučajnim greškama (Lapsus calami), nastalim u kucanju…

Read More