ŠTA JE GLOSSARY?

Glossary je jedan od termina koji po svom značenju nekada ume da bude konfuzan. Ono što glossary u suštini znači i jeste je lista specijalizovanih termina sa definicijama. U bukvalnom prevodu glossary se može prevesti i kao rečnik. E sada, po čemu se razlikuju termin „rečnik“ od termina „glossary“? Reč…

Read More

ŠTA JE SIMULTANO PREVODJENJE I KADA SE KORISTI?

Iako je simultano prevođenje veština novijeg datuma, bez njega bi u današnjem kosmopolitskom društvu rad mnogih institucija tekao neuporedivo teže i sporije. Posle Drugog svetskog rata, s razvojem audio-opreme javlja se mogućnost, a s porastom međunarodnih aktivnosti i potreba za brzim i tačnim prevođenjem. Od svih vrsta prevođenja, simultano se…

Read More

USMENO PREVODJENJE

usmeno prevodjenje

Uopšteno govoreći, usmeno prevodjenje se može podeliti na dve sekvence: 1) konsekutivno prevodjenje i 2) simultano prevodjenje. Konsekutivno prevodjenje podrazumeva prevodjenje bez korišćenja uredjaja (tehnike) kao za simultano prevodjenje, tj. kada izlagač završi izlaganje u celosti ili prevodjenje u kratkim odlomcima (kod zahtevnih tema). Kod prevodjenja dužih odlomaka, koristi se…

Read More