KOJE SU PREDNOSTI KORIŠĆENJA PREVODILAČKE AGENCIJE?

U momentu kada se nađete u situaciji da Vam je potreban prevodilac, nalazite se u dilemi -naći odgovarajućeg prevodioca ili kontaktirati prevodilačku agenciju. Naravno, možete rizikovati, i pokušati sami da organizujete kvalitetnog prevodioca, koji nije trenutno zauzet, koji će stići da ispoštuje rokove, koji ima višegodišnje iskustvo…ali, s obzirom da…

Read More

ŠTA JE KOREKTURA TEKSTA?

Korektura je usluga koja podrazumeva dodatnu obradu teksta u cilju pronalaženja i ispravljanja potencijalnih slovnih i znakovnih grešaka. Ova diciplina zahteva poznavanje pravopisa i gramatike jezika, kao i stručnog i opšteg tematskog vokabulara ali se ne bavi stilskom i jezičkom proverom, već isključivo slučajnim greškama (Lapsus calami), nastalim u kucanju…

Read More

KO SU SUDSKI PREVODIOCI?

Trgovina, turizam, migracije i sve poroznije granice između nacija sve više uvećavaju potrebu za time da razni zvanični dokumenti svuda budu razumljivi. Upravo tu na scenu stupaju sudski prevodioci. Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod…

Read More