ŠTA JE LEKTURA TEKSTA?

Lektura teksta je zapravo jezička i stilska i intervencija, čiji je cilj da sadržaj teksta u potpunosti uskladi sa pravopisnim i gramatičkim pravilima jezika. Ova usluga može podrazumevati veću ili manju izmenu rečenične konstrukcije zarad jasnoće i čitljivosti. Iako se podrazumeva da svaki prevod u najvećoj mogućoj meri mora biti…

Read More

ŠTA JE KONSEKUTIVNO PREVODJENJE?

Za razliku od simultanog prevođenja, koje se koristi na velikim skupovima kao što su međunarodni kongresi i koje najčešće zahteva posebnu opremu, konsekutivno prevođenje je zastupljeno na manjim skupovima poput poslovnih sastanaka, pregovora, sudskih procesa ili konferencija za štampu, a od opreme ne zahteva više od olovke i beležnice. Prednosti…

Read More

KO SU SUDSKI PREVODIOCI?

Trgovina, turizam, migracije i sve poroznije granice između nacija sve više uvećavaju potrebu za time da razni zvanični dokumenti svuda budu razumljivi. Upravo tu na scenu stupaju sudski prevodioci. Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod…

Read More