Pismeno prevodjenje

ŠTA JE GLOSSARY?

Glossary je jedan od termina koji po svom značenju nekada ume da bude konfuzan. Ono što glossary u suštini znači i jeste je lista specijalizovanih termina sa definicijama. U bukvalnom prevodu glossary se može prevesti i kao rečnik. E sada, po čemu se razlikuju termin „rečnik“ od termina „glossary“? Reč…

Read More

ŠTA JE KOREKTURA TEKSTA?

Korektura je usluga koja podrazumeva dodatnu obradu teksta u cilju pronalaženja i ispravljanja potencijalnih slovnih i znakovnih grešaka. Ova diciplina zahteva poznavanje pravopisa i gramatike jezika, kao i stručnog i opšteg tematskog vokabulara ali se ne bavi stilskom i jezičkom proverom, već isključivo slučajnim greškama (Lapsus calami), nastalim u kucanju…

Read More