Sudski tumaci

KO SU SUDSKI PREVODIOCI?

Trgovina, turizam, migracije i sve poroznije granice između nacija sve više uvećavaju potrebu za time da razni zvanični dokumenti svuda budu razumljivi. Upravo tu na scenu stupaju sudski prevodioci. Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod…

Read More