pres kliping

ŠTA JE PRESS CLIPPING?

Agencije koje se bave prevodilačkim uslugama, imaju u svojoj ponudi raznovrsne usluge koje nude i koje mogu biti korisne, kako fizičkim licima, tako i manjim i većim preduzećima. Jedna od tih usluga zove se press clipping. Šta je, u stvari, press clipping? Svaka ozbiljna firma, koja želi da napreduje i…

Read More