Usmeno prevodjenje

ŠTA JE CHUCHOTAGE ILI ŠIŠOTAŽ?

Šišotaž je francuska reč koja u bukvalnom prevodu znači šaputanje. Što se tiče poslova prevodjenja, šišotaž je u stvari simultano prevodjenje šaputanjem ili tihim govorom. To bi u praksi izgledalo ovako: prevodilac se nalazi medju slušaocima ili akterima sastanka i prevodi im simultano, šaputanjem na uho ili tihim govorom. Ovaj…

Read More

ŠTA JE KONSEKUTIVNO PREVODJENJE?

Za razliku od simultanog prevođenja, koje se koristi na velikim skupovima kao što su međunarodni kongresi i koje najčešće zahteva posebnu opremu, konsekutivno prevođenje je zastupljeno na manjim skupovima poput poslovnih sastanaka, pregovora, sudskih procesa ili konferencija za štampu, a od opreme ne zahteva više od olovke i beležnice. Prednosti…

Read More