Usmeno prevodjenje

ŠTA JE SIMULTANO PREVODJENJE I KADA SE KORISTI?

Iako je simultano prevođenje veština novijeg datuma, bez njega bi u današnjem kosmopolitskom društvu rad mnogih institucija tekao neuporedivo teže i sporije. Posle Drugog svetskog rata, s razvojem audio-opreme javlja se mogućnost, a s porastom međunarodnih aktivnosti i potreba za brzim i tačnim prevođenjem. Od svih vrsta prevođenja, simultano se…

Read More

ŠTA JE CHUCHOTAGE ILI ŠIŠOTAŽ?

Šišotaž je francuska reč koja u bukvalnom prevodu znači šaputanje. Što se tiče poslova prevodjenja, šišotaž je u stvari simultano prevodjenje šaputanjem ili tihim govorom. To bi u praksi izgledalo ovako: prevodilac se nalazi medju slušaocima ili akterima sastanka i prevodi im simultano, šaputanjem na uho ili tihim govorom. Ovaj…

Read More