SIMULTANO PREVODJENJE I OPREMA ZA SIMULTANO PREVODJENJE

Širom sveta, ljudi iz različitih sredina i kultura koji govore različitim jezicima se sve češće sreću kako bi razgovarali o najrazličitijim temama – ekonomiji, politici, kulturi, tehnici…Ali, da bi ste izbegli moguće greške pri razgovoru, jer je jezička barijera ipak prisutna, postoji veoma jednostavno rešenje: simultano prevodjenje i oprema za…

Read More

ŠTA JE LEKTURA TEKSTA?

Lektura teksta je zapravo jezička i stilska i intervencija, čiji je cilj da sadržaj teksta u potpunosti uskladi sa pravopisnim i gramatičkim pravilima jezika. Ova usluga može podrazumevati veću ili manju izmenu rečenične konstrukcije zarad jasnoće i čitljivosti. Iako se podrazumeva da svaki prevod u najvećoj mogućoj meri mora biti…

Read More

SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK

Sudski tumač i prevodilac za nemački jezik ima identičnu funkciju kao i sudski tumač i prevodilac za engleski jezik o kome smo već govorili. Ove usluge su potrebne kako pravnim tako i fizičkim licima. Ako fizičko lice planira da nostrifikuje dokaz o obrazovanju stečenom u inostranstvu, da se venča stranim…

Read More