Articles by Maja Corcoran

SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK

Sudski tumač i prevodilac za engleski jezik potreban je svakom fizičkom licu ili firmi koja ima nameru da uspostavlja kontakt sa inostranstvom a da mu je neophodna zvanična dokumentacija. Bilo da ste rešili da se venčate sa engleskim državljaninom ili da hoćete da se posvetite svojoj edukaciji i završite fakultet…

Read More

ŠTA JE KONSEKUTIVNO PREVODJENJE?

Za razliku od simultanog prevođenja, koje se koristi na velikim skupovima kao što su međunarodni kongresi i koje najčešće zahteva posebnu opremu, konsekutivno prevođenje je zastupljeno na manjim skupovima poput poslovnih sastanaka, pregovora, sudskih procesa ili konferencija za štampu, a od opreme ne zahteva više od olovke i beležnice. Prednosti…

Read More

USMENO PREVODJENJE

usmeno prevodjenje

Uopšteno govoreći, usmeno prevodjenje se može podeliti na dve sekvence: 1) konsekutivno prevodjenje i 2) simultano prevodjenje. Konsekutivno prevodjenje podrazumeva prevodjenje bez korišćenja uredjaja (tehnike) kao za simultano prevodjenje, tj. kada izlagač završi izlaganje u celosti ili prevodjenje u kratkim odlomcima (kod zahtevnih tema). Kod prevodjenja dužih odlomaka, koristi se…

Read More