šišotaž

ŠTA JE CHUCHOTAGE ILI ŠIŠOTAŽ?

Šišotaž je francuska reč koja u bukvalnom prevodu znači šaputanje. Što se tiče poslova prevodjenja, šišotaž je u stvari simultano prevodjenje šaputanjem ili tihim govorom. To bi u praksi izgledalo ovako: prevodilac se nalazi medju slušaocima ili akterima sastanka i prevodi im simultano, šaputanjem na uho ili tihim govorom. Ovaj…

Read More