usluge prevoda

USLUGE PREVODJENJA

Usluge prevođenja podrazumevaju usluge dvosmernog komercijalnog prevoda za raznovrsne klijente iz oblasti privrede, politike ili kulture na veliki broj svetskih jezika, za šta angažujemo stručne prevodioce sa dugogodišnjim iskustvom i odgovarajućim referencama. Prevod je načešće u pismenom obliku, ali mi nudimo i uslugu usmenog (konsekutivnog i simultanog) prevoda. Poseban oblik…

Read More