sudski tumaci

KOME JE POTREBAN SUDSKI TUMAČ?

Bilo da se radi o ličnoj stvari poput prevođenja diplome, ili o poslovnom poduhvatu kao što je učestvovanje u međunarodnom tenderu, svakako su tu neophodne usluge sudskih tumača. Sudske prevodioce i tumače angažuju fizička lica (pojedinci) i pravna lica (firme). Ako fizičko lice planira da nostrifikuje dokaz o obrazovanju stečenom…

Read More

KO SU SUDSKI PREVODIOCI?

Trgovina, turizam, migracije i sve poroznije granice između nacija sve više uvećavaju potrebu za time da razni zvanični dokumenti svuda budu razumljivi. Upravo tu na scenu stupaju sudski prevodioci. Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod…

Read More